Ligging

Brandverzekering

Waarom een brandverzekering?

Iedereen spreekt nog steeds van een brandverzekering als men de verzekering bedoelt die schade vergoedt voor de woning.
Maar de brandverzekering (woningverzekering) van vandaag biedt veel meer dan alleen maar dekking tegen schade veroorzaakt door brand.

De brandverzekering biedt een brede waaier aan basiswaarborgen

Brand en aanverwante risico’s

 • schade veroorzaakt door brand ( inclusief ontploffing, implosie en bliksemschade)
 • rook- en roetschade
 • schade door vandalisme en inbraak
 • elektriciteitsschade
 • bijkomende kosten (kosten hulpdiensten, expertisekosten,..)
 • schade veroorzaakt door bomen, voertuigen, dieren, luchttuigen,…

Storm en hagel

 • schade veroorzaakt door storm (vanaf de windsnelheden van 80km/uur)
 • schade veroorzaakt door hagel
 •  …

Opmerking: ook schade aan veranda’s, carports, tuinhuizen, serres en afsluitingen is gedekt.

Waterschade

 • schade door wegvloeien of binnendringen van water en brandstoffen
 • kosten verbonden aan het opsporen van lekken

Aardbevingen en andere natuurrampen

Deze waarborg dekt de schade aan verzekerde goederen als gevolg van aardbevingen, overstromingen of andere natuurrampen.

Daarnaast kunt u kiezen uit volgende optionele waarborgen:

 • diefstal
 • rechtsbijstand