Ligging

Familiale verzekering

Waarom een verzekering "BA Familiale"

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin (de BA Familiale) dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden veroorzaakt:

  • schade veroorzaakt door uzelf en alle gezinsleden die bij u inwonen
  • schade veroorzaakt door huispersoneel en de babysit
  • schade veroorzaakt door minderjarige kinderen van anderen die (kosteloos) bij u logeren
  • schade veroorzaakt door uw huisdieren

Deze verzekering geldt overigens over de ganse wereld.

Vaak krijgen we de vraag wat er nu juist wordt gedekt door deze verzekering.
In principe wordt elke schade vergoed die onopzettelijk aan derden werd veroorzaakt en waarvoor de verzekerde (extra-contractueel ) verantwoordelijk is in het kader van zijn privé leven.
Met "derden" worden personen bedoeld waarmee u geen contractuele band heeft in het kader van het schadegeval.

Voorbeeld: de schade die u veroorzaakt aan de geleende bromfiets van uw buurman (na een ongeval in fout) wordt niet vergoed.

Formules

Afhankelijk van uw situatie heeft u keuze uit volgende formules:

  • Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
  • Formule alleenstaande
  • Formule derde leeftijd: wanneer één van de verzekeringnemers de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt

Opmerking: Deze twee laatste formules genieten een verminderde premie.