Ligging

Uw werknemers

Hospitalisatieverzekering voor uw werknemers
 
Waarom een hospitalisatieverzekering?

Steeds meer bedrijven bieden hun werknemers een hospitalisatieverzekering aan.
U wilt toch ook het beste voor uw medewerkers?

 

Gewaarborgd Inkomen

Waarom een polis Gewaarborgd Inkomen?

De polis Gewaarborgd Inkomen voorziet in een inkomen bij inkomensverlies als gevolg van een ziekte of ongeval. En dit bovenop het vervanginkomen van de sociale zekerheid.

 

Verzekering bij arbeidsongevallen werknemers

Waarom een arbeidsongevallenverzekering?

Uw werknemers zijn de ware drijfkracht achter uw bedrijf. U wilt er dan ook alles aan doen om hen te beschermen tijdens het werk.
Deze verzekering is trouwens wettelijk verplicht voor elke werkgever.

De arbeidsongevallenverzekering dekt de schade die uw werknemers oplopen als gevolg van een ongeval tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

De arbeidsongevallenverzekering voorziet in uitkeringen voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en zelfs in een uitkering bij overlijden.