Ligging

Uzelf

Verzekering Ongevallen 24/24 voor zelfstandigen
 
Waarom een ongevallenverzekering?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en als zelfstandige terugvallen op een vervanginkomen van de sociale zekerheid is meestal onvoldoende om uw vaste kosten te dekken.

De ongevallenverzekering 24/24 voor zelfstandigen voorziet in:

 • terugbetaling van medische kosten ten gevolge van een ongeval
 • uitkering van een kapitaal bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval
 • uitkering van een kapitaal bij overlijden ten gevolge van een ongeval

* U kunt bovenstaande waarborgen combineren naar keuze

In tegenstelling tot het gewaarborgd inkomen is de ongevallenverzekering meestal goedkoper en er is geen medische acceptatie vereist.
Daartegenover staat dat kosten als gevolg van een ziekte niet vergoed worden (dit is wel het geval bij Gewaarborgd Inkomen).

 

KREDIETVERZEKERINGEN

Waarom een kredietverzekering?

De kredietverzekering is een verzekering waarmee bedrijven zich kunnen verzekeren tegen het risico dat een klant/bedrijf niet betaalt.

In principe kan de kredietverzekering een uitkomst bieden voor ieder bedrijf dat op krediet levert aan klanten/andere bedrijven.

Is één van de volgende situaties op uw bedrijf van toepassing, dan is de kredietverzekering iets voor u:

 • bedrijven die met zeer kleine marges werken
 • bedrijven die toegang willen tot betere financiering
 • bedrijven die exporteren
 • bedrijven die nieuwe markten willen gaan aanboren
 • bedrijven die slechts een beperkte klantenkring hebben
 • bedrijven die in branches actief zijn waar het aantal faillissementen hoog is

Pensioen voor zelfstandigen

Onze pensioenverzekering voor zelfstandigen (in hoofdberoep) - de zgn. VAPZ - is zeer flexibel en biedt tal van voordelen:

 • U kiest zelf de premie die u wenst te betalen
 • Onze pensioenverzekering dient als aanvulling zijn op uw wettelijk pensioen of reeds lopende pensioenplannen of levensverzekeringen
 • Onze pensioenverzekering biedt u een aantrekkelijk rendement op de gestorte premies
 • De gestorte premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar